Panahon ng dating bato

Maiinit at Malugod ang pagsalubong sa kanya ng mga katutubo roon dahil sa naging mabuting pagtrato sa kanila ni Don Juan de Salcedo noon.

panahon ng dating bato-42panahon ng dating bato-73panahon ng dating bato-14

Ilan sa mga ito ay ang mga larawan ng mga sinaunang obispo, mga imaheng kahoy ng mga santo, mga kasuotan ng pari at obispo at isang sambahang pilak na ginagamit hanggang ngayon tuwing Semana Santa.

Ang mga dayuhan na karamihan ay mga Instik ay nanirahan at nanatili doon at nakapag-asawa ng mga katutubo at doon nagsimula ang "multi-cultural" na lahi ng mga Biguenyo.

Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, nang matapos si Don Juan de Salcedo na kilalang mananakop na Español sa matagumpay niyang paglalakbay at pagtuklas sa Norte, ginantimpalaan siya ng hari ng españya para sa kanyang paglilingkod.

Ibinigay at ipinagkaloob sa kanya ang lumang lalawigan ng Ylocos bilang kanyang encomienda.

Nang siya ay encomiendero na at Justicia Mayor ng Ilocos, ay nagbalik siya sa Vigan na una niyang natuklasan noong Hunyo 12, 1572.

Leave a Reply